Profili7 Shtatori - Pejë

Bashkësia e këshillit lokal 7 Shtatori përfshin vetëm lagjen 7 Shtatori.

Zgjedhjet janë mbajtur me 09.06.2015 ne “Institutin Bujqësor ’’ sipas kalendarit, numri i pjesëmarrësve te nënshkruar ne lista 121 votues 90 te gjinisë mashkullore dhe 31 te gjinisë femërore , pas numërimit te votave ne kuti kanë qenë 114 vota te vlefshme, kuvendi ka vendosur qe këshilli lokal Xhemajl Kada ti ketë 7 anëtarë ku nga 14 te propozuar nga kuvendi u zgjedhën  7 anëtarë te këshillit , ne kuvend është konstatuar qe janë propozuar kandidatet e tyre edhe te gjinisë femërore kanë propozuar katër prej tyre dhe dy te cilat me votë te fituar kanë hyrë si anëtare te këshillit po ashtu kanë konkurruar edhe te komuniteteve tjera pasi u konstatua qe janë te pranishëm si te komunitetit RAE. Rezultatet për kryesues dhe anëtarë te këshillave janë  komentuar menjëherë aty ne prezencën e te pranishmeve .

Kryësuesi i këshillit lokal 7 Shtatori: Kadri Mavraj Tel:049/810-659

Anëtarët e këshillit lokal 7 Shtatori:
1.    Remzi Malaj - Anëtarë  - RAE
2.    Valon Loxha - Anëtarë
3.    Fatbardha Mavraj - Anëtare
4.    Renisa Gorqaj - Anëtare
5.    Muhamet Krasniqi - Anëtarë
6.    Valdrin Daci - Anëtarë