ProfiliKristali - Pejë

Bashkësia e këshillit lokal Kristal përfshin vetëm lagjen e Kristalit.

Zgjedhjet janë mbajtur me 10.06.2015 ne shkollën e mesme teknike “Shaban Spahija ’’ sipas kalendarit ,  numri i pjesëmarrësve te nënshkruar ne lista 59 votues 42 te gjinisë mashkullore dhe 17 te gjinisë femërore , pas numërimit te votave ne kuti kanë qenë 57 vota te vlefshme, kuvendi ka vendosur qe këshilli lokal Kristal ti ketë 5 anëtarë ku nga 11 te propozuar nga kuvendi u zgjedhën  5 anëtarë te këshillit , ne kuvend është konstatuar qe janë propozuar kandidatet e tyre edhe te gjinisë femërore kanë propozuar dy prej tyre dhe dy te cilat me votë te fituar kanë hyrë si anëtare te këshillit. Rezultatet për kryesues dhe anëtarë te këshillave janë  komentuar menjëherë aty ne prezencën e te pranishmeve.

Kryësuësi i këshillit lokal Kristal: Gani Lajqi Tel:044/139-248

Anëtarët e këshillit lokal Krista:
1.    Buqe Lajqi - Anëtare
2.    Arbnore Hajzeraj - Anëtare
3.    Valdrin Husaj - Anëtarë
4.    Dan Muqkurtaj - Anëtarë