ProfiliGllogjan - Pejë

Bashkësia lokale Gllogjan përfshin fshatrat Gllogjan, Kosuriq ,Llugaxhi dhe Nëpole. Zgjedhjet janë mbajtur me 12.05.2015 ne shkollën fillore “Migjeni’’ numri i pjesëmarrësve te nënshkruar ne lista 176 votues 150 te gjinisë mashkullore dhe rreth 25 te gjinisë femërore, pas numërimit te votave ne kuti kanë qenë 164 vota te vlefshme, kuvendi ka vendosur qe këshilli lokal Gllogjan ti ketë 9 anëtarë ku nga 12 te propozuar nga kuvendi u zgjedhën  9 anëtarë te këshillit , ne kuvend është konstatuar qe katër fshatrat kanë nominuar kandidatet e tyre edhe pasi qe kishte prezent edhe te gjinisë femërore kanë nominuar dy prej tyre te cilat edhe me vote kanë fituar vendet si anëtar te këshillit. Rezultatet janë komentuar menjëherë aty ne prezencën e te pranishmeve.

Kryesuesi i këshullit lokal Gllogjanit:
Anton Antoni - Gllogjan  Tel:044/112-058

Anëtarët e këshillit lokal Gllogjan: 
1.    Antigona Kabashi  - Gllogjan - Anëtare
2.    Miradije Kelmendi -  Kosuriq - Anëtare
3.    Ismet Rrahmani - Kosuriq - Anëtarë
4.    Rexhë Kelmendi - Kosuriq - Anëtarë
5.    Nezir berisha - Llugagji - Anëtarë
6.    Ndrec Syla - Llugagji - Anëtarë
7.    Robert Krasniqi - Nëpole - Anëtarë
8.    Nolë Krasniqi - Nëpole - Anëtarë