ProfiliNabergjan - Pejë

Bashkësia lokale Nabergjan përfshin fshatrat Nabergjan, Llugat e Drinit-ana e majtë (Osojë) dhe Çungur.

Zgjedhjet janë mbajtur me 20.05.2015 ne shkollën fillore “Ali Kelmendi’’  numri i pjesëmarrësve te nënshkruar ne lista 139 votues 125 te gjinisë mashkullore dhe 14 te gjinisë femërore, pas numërimit te votave ne kuti kanë qenë 138 vota te vlefshme, kuvendi ka vendosur qe këshilli lokal Nabergjan ti ketë 7 anëtarë ku nga 10 te propozuar nga kuvendi u zgjedhën  6 anëtarë te këshillit , ne kuvend është konstatuar qe fshatrat kanë nominuar kandidatet e tyre edhe pasi qe kishte prezent edhe te gjinisë femërore kanë propozuar një prej tyre e cila me votë te fituar është hyrë si anëtare te këshillit një fshat i vogël Osojë pasi qe nuk ishin prezent iu është lënë një vend rezervë. Rezultatet për kryesues dhe anëtarë te këshillave janë  komentuar menjëherë aty ne prezencën e te pranishmeve .

Kryesus i këshillit lokal Nabergjan:
Shkelzen Dreshaj - Nabergjan Tel:044/318-593

Anëtarët e këshillit lokal Nabergjan:
1.    Filloret Husaj - Nabergjan - Anëtare
2.    Ramë Bajraktari - Nabergjan - Anëtarë
3.    Muhamet Iberdemaj - Nabergjan - Anëtare
4.    Sylë Lajqi - Çungur - Anëtarë
5.    Azem Husaj - Nabergjan - Anëtarë
6.    Rezerv - Osojë - Anëtarë - Llugat e Drinit ana e majtë