Mladi iz Fiera, dva dana u Peći

Peć: 23 - 24 decembar - NVO Syri i Vizionit za dva dana je primila i imala u poseti partnere iz organizacije Epoka e Re (Nova Epoha) iz Fiera. Cilj ove posete je bio razmena iskustva i dobre prakse među partnerima. Opština Fiera i opština Peći, kao i mogućnost stvaranja partneriteta za realizaciju zajedničkih aktivnosti i projekata.

Grupa iz Fiera tokom dvodnevnog boravka zajedno sa organizacijom Syri i Vizionit su realizovali raznovrsne sastanke sa organizacijama, omladinskim centrima i sa predsednikom Opštine Peći i drugim zvaničnicima. Takođe tokom posete, grupa je upoznata sa radom i programom NVO-a Syri i Vizionit u opšte, a sa posebnim naglaskom na projekat Active Citizenship Kosova, koji se implementira od strane Syri i Vizionit a uz podršku od strane Olof Palme Interenational Center.