U Peći građani protestuju protiv lopova i prenaduvavanja strujnih računa od strane KEK-a

Sa motom “Zaustavi krađu”, u Peći je jedan veći broj građana protestovao u centru grada pozivajući protestnim sloganima “Zatvor za lopove”, kao i “Sa lopovima se ne izgrađuje država”. Predstavnik organizacionog odbora Yli Rugova je rekao da sve ovo što je započeto sa dvadeset (20) osoba obuhvatilo je sada već celo Kosovo, i onda je već dalo rezultate postizanja eliminisanja neopravdanog povećanja cene za električnu energiju i početak policijske istrage.
“Ono što nas sve spaja je to što mi hoćemo da tražimo polaganje računa od strane institucija ovog mesta, a koje su u nedostatku građanskog reagovanja nastavile da bespoštedno rade na štetu ljudi koje predstavljaju” rekao je Rugova. On je dodao i to da su građanski protesti započeti zbog nepravilnosti koje su prouzročene sa naplatnim računima KEK-a, ali će oni nastaviti sve dok se jednom kod odgovornih institucija ne instalira funkcionalni mehanizam polaganja računa, i dok građani Kosova ne zaustave institucionalnu otimačinu koja je započela već neko vreme.
Predstavnik građana Peći, Dževdet Beljegu, je rekao da građani Opštine Peć poručuju KEK-u kao i ostalim odgovornim institucijama “Zaustavite krađu” jer se sa hajdučijom ne izgrađuje država. Sa lopovima se ne poboljšava stanje građana. “U ovoj državi nema mesta za pojedince koji hoće da profitiraju na štetu džepa građana. Nema mesta za one koji nam osiromašuju život kao građanima. Oni se lažno pozivaju na to da kao izgrađuju državu za svoje građane” naglasio je Beljegu. Učesnici na protestima su izrazili spremnost da nastave sa drugim protestima.