ProfiliZahaq - Pejë

Bashkësia lokale Zahaq përfshin fshatrat Zahaq, Ramun, Llapjan dhe Nakëll.

Sipas kalendarit dhe njoftimeve zgjedhjet janë planifikuar te mbahen  ne shkollën fillore “Haxhi Zeka’’ por për shkak te kushteve zgjedhjet janë mbajtur ne shtëpinë e kulturës ne Zahaq ne te njëjtën date dhe te njëjtën orë sipas planifikimit, numri i pjesëmarrësve te nënshkruar ne lista 172 votues 160 te gjinisë mashkullore dhe 12 te gjinisë femërore, pas numërimit te votave ne kuti kanë qenë 158 vota te vlefshme, kuvendi ka vendosur qe këshilli lokal Zahaq ti ketë 5 anëtarë ku nga 14 te propozuar nga kuvendi u zgjedhën  5 anëtarë te këshillit, ne kuvend është konfirmuar qe fshatrat kanë nominuar kandidatet e tyre dhe përfaqësimi është i barabartë, kishte prezent edhe te gjinisë femërore kanë nominuar një prej dhe është zgjedhur anëtarë te këshillit. Rezultatet janë  komentuar menjëherë aty ne prezencën e te pranishmeve.

Kryesues i këshillit lokal Zahaq:
Brahim Kabashi - Zahaq Tel:044/251-369

Anëtaret e këshillit lokal Zahaq:
1.    Donjeta Nikqi - Zahaq - Anëtare
2.    Flamur Smajli - Ramun - Anëtare
3.    Halil Kelmendi - Llabjan - Anëtarë
4.    Selim Muqkurtaj - Nakull - Anëtarë