ProfiliDardania II - Pejë

Bashkësia e këshillit lokal Dardania II përfshin vetë lagjen Dardania II.

Zgjedhjet janë mbajtur me 13.06.2015 ne shkollën fillore“Dardania”  sipas kalendarit ne ora 17:00,  numri i pjesëmarrësve te nënshkruar ne lista 172 votues 131 te gjinisë mashkullore dhe 41  te gjinisë femërore , pas numërimit te votave ne kuti kanë qenë 158 vota te vlefshme, kuvendi ka vendosur qe këshilli lokal Rrokaqielli ti ketë 5 anëtarë ku nga 10 te propozuar nga kuvendi u zgjedhën  5 anëtarë te këshillit , ne kuvend është konstatuar qe janë propozuar kandidatet e tyre edhe te gjinisë femërore kanë propozuar tre prej tyre dhe njëra e  cila me votë te fituar ka hyrë anëtare e këshillit. Rezultatet për kryesues dhe anëtarë te këshillave janë  komentuar menjëherë aty ne prezencën e te pranishmeve .

Kryësuesi i bashkësis lokale Dardania II: Haxhi Krasniqi Tel:044/898-168

Anëtarët e këshillt lokal Dardania II:
1.    Fadil Kralani - Anëtarë
2.    Arlinda Kastrati - Anëtare
3.    Skender Veseli - Anëtarë
4.    Ismet Berbati - Anëtarë