Be Active

Do you have an idea how to get activated? Did you achieve any result that you would want to share with others? What were your experiences? Achievements? … If you want to be part of communication in group of active citizens, than this is your section. Write to us and share your experience with us, bring up the examples from the community you live in. Become active!

Shqiprim 27.05.2014 17:35 Jeni Ma tmirt
Klubit te Debatit Karl Popper Pejë 04.12.2012 09:50 Zhvillimi i Klubit te Debatit Karl Popper Pejë

Falënderojmë OJQ në Syri i Vizionit qe ka mbështetur vazhdimisht iniciativat tona si të rinj që kanë pasur për qëllimi realizimin e ideve të tyre që kanë të bëjnë më aktivizimin e të rinjve sidomos në zhvillimin e debatit për tematika të ndryshme.
Çdo javë zyrat dhe stafi i kësaj organizate kanë ofruar gjithë potencialin e tyre që ne, si grupi i të rinjve tashmë të srukturuar në klubin e debatit Karl Popper, të zhvillohemi dhe përgatitjet e këtij klubi të debati të jenë ne nivelin e duhur, si dhe ka ndihmuar në zhvillimi dhe zgjerimin e njohurive për tematika të ndryshme që kanë preokupuar të rinjtë e qytetit të Pejës dhe tërë Kosovës.

Me respekt,
Klubi i Debatit "Karl Popper" Pejë
Sokol 16.11.2012 13:43 Falë projektit Qytetaria Aktive qe OJQ Syri i Vizionit është duke punuar me ne si Banorë të Rugovës, posaçërisht me ne të fshatit Boge, kemi arrit ti parashtrojmë disa kërkesa në institucione komunale, ku edhe kemi gjete mbështetjen e tyre dhe një ndër sukseset e kësaj ka qene rregullimi i rrugës së fshatit. Po ashtu unë si kryetar i këtij fshati kam pas mundësi që problemet e fshatit tonë ti paraqes edhe përmes mediave duke qene mysafir në një radio emision ne Radio Dukagjini i ftuar nga OJQ Syri i Vizionit
Andaj falënderoj stafin e kësaj organizate për gatishmërinë e tyre për të na ndihmuar ne çdo kohe qe problemet tona ti adresojmë te institucionet ne nivel lokal dhe qendror.
Me respekt,
Sokol Dembogaj
Kryetar i fshatit BogeRugove
Gentiana Morina 16.11.2012 13:42 Faleminderit për ndihmën qe me keni dhënë në regjistrimin e OJQsë, tashme unë kam themeluar Organizatën time dhe do të jem mbështetës në fuqizimin e qytetarisë aktive, gjithherë duke ndarë përvojat tona të punës me të tjerët dhe në bashkëpunim te vazhdueshëm me ju.
Faleminderit dhe suksese!
Me respekt,
Gentiana Morina