Kancelarija za pružanje raznih pomoći i savetovanja koja je otvorena u okviru projekta “Aktivno Građanstvo” je u funkciji jedne važne uloge koju igra i ne samo na jačanju građana nego i samih nevladinih organizacija ili civilnog društva koje deluje u Pećkom Regionu pa i šire.
Osoblje kancelarije je pomoglo organizacije civilnog društva na izradi finansijskih izveštaja pružajući im savete i konkretnim praktičnim radom zajedno sa njima na tom polju, kao i pružano je dosta saveta za bolju izradu projekat predloga i mogućnosti da se aplicira kod raznih donatora.
Takođe je kancelarija pomagala i razne neformalne grupe kako bi pripremile potrebnu dokumentaciju u vezi sa registrovanjem NVO-a, a i pomagala je na izradi unutrašnjih pravilnika organizacije i statuta za NVO-e.
Sastavni deo poslova ove kancelarije su i pritužbe, zahtevi i idejni projekti koji dolaze od raznih građana a sa namerom da se adresiraju lokalnim i centralnim institucijama. Također je ova kancelarija u službi sviju građana i raznih grupa sa celog Kosova. I ako je kancelarija u Peći, svi građani ili razne neformalne grupe, NVO-i i drugi, imaju mogućnost da zatraže pomoć ili savete od ove kancelarije i preko njene šeb-stranice ššš.aktivizohu.org. A nakon prijema informacije posredstvom šeb stranice, osoblje ove kancelarije će se odazvati zahtevima građana i drugih interesnih grupa.  

Nekoliko slucajeva pomozi od vezne kancelarije:

Pomažu se neformalne grupe za registrovanje kao NVO

Vezna kancelarija u okviru projekta “Aktivno Građanstvo” nastavlja sa pomaganjem raznih aktera koji imaju potrebu za savetovanjem, zahtevima, izradi statuta kako bi se registrovali kao NVO i za registrovanje kao takvo. Kancelarija je pomogla neformalnu grupu iz Prištine koja je imala za cilj advokaciju (zastupanje/zalaganje) i obuhvatanje građana na izradi i monitorisanju zakona na centralnom nivou.
Ovoj neformalnoj grupi je pružena pomoć na izradi statuta i druge dokumentacije da bi se registrovala kao NVO, i tako je ta neformalna grupa registrovana kao Nevladina Organizacija “BIA” i nastavila je sa realizovanjem svoje misije za advokaciju (zastupanje/zalaganje) i građansko učešće oko zakonodavstva na centralnom nivou.

Mladi novinari su pomognuti da dobiju status NVO-a

Inicijativa “Euro Peja” je sačinjena od jedne grupe mladih koji imaju za cilj razvoj novinarstva i afirmaciju novinarskog koncepta kod mladih koji žele da se bave ovom profesijom. Oni su od Pomoćne kancelarije zatražili da im pomogne na izradi statuta i drugih unutrašnjih uredbi kako bi se pretvorili u NVO. Osoblje pomoćne kancelarije i “Syri i Vizionit” iz iskustva u civilnom društvu i medijima, su pomogli ovu neformalnu omladinsku grupu oko izrade statuta i unutrašnjih pravilnika organizacije da bi se registrovali. Ova inicijativa pećke omladine “Euro Peja” nastavlja sa svojim aktivnostima na razvoju novinarstva sa mladima, gde osim rada sa mladima sada postoji i njihova web stranica a gde oni objavljuju raznovrsne informacije iz svog regiona a tako i sa celog Kosova. Takođe povremeno ova NVO se konsultuje sa osobljem pomoćne kancelarije u vezi sa mogućnostima apliciranja nekim projektom kod raznih donatora.

Pomaže se i neformalna grupa za turistički razvoj u njenom organizovanju i strukturisanju kao NVO-a.

Aktivni građani na raznim poljima se svakodnevno sve više obraćaju Pomoćnoj kancelariji u vezi sa potrebnom pomoći kako bi ostvarili svoje ciljeve. Videvši potrebu jednog organizovanja kao jedne nezavisne i nevladine institucije a u nedostatku raspoloživih informacija za jedno takvo organizovanje, jedna neformalna ali veoma aktivna grupa a koja ima za cilja razvoj turizma u Dukađinskoj Ravnici, se obratila za pomoć kod ove kancelarije gde je dobila pomoć oko izrade razne dokumentacije (statuta, unutrašnjeg pravilnika, i dr.) da bi se registrovala kao NVO. Sada je ta neformalna grupa već postigla da kompletira svu potrebnu dokumentaciju i to zahvaljujući Pomoćnoj kancelariji, a i aplicirala je kod Ministarstva za Javnu Administraciju kako bi dobila status NVO-a pod nazivom “Porta perendimore” (u prevodu “Zapadna kapija”). Takođe se ova inicijativa pomaže i oko izrađivanja projekata a kojima će aplicirati za razvoj turizma u Dukađinu i šire, kao i na podizanju njenih kapaciteta.

Pomoć oko izrade zahteva

Pomoćna kancelarija je do sada pomogla brojne građane na izradi i adresiranju zahteva u odgovarajućim institucijama, a preko četiri takva zahteva je urađeno sa predsednikom sela Boge u Rugovi kod Peći. Zahtevi su se ticali rehabilitacije i uređenja seoskih puteva, kanalizacije crnih voda, vodovoda, i dr. A svi ti zahtevi su podneseni od predsednika sela Boge u službenoj formi Opštini Peć, tačnije dotičnim direktoratima. U isto vreme je rađeno sa predsednikom sela na podizanju kapaciteta za pisanje zahteva, žalbi ili projekat ideja kao i na načinima pristupa institucijama.