Përfaqësuesit e komunitetit në Rahovec të pakënaqur me realizimin e prioriteteve