Informator për subvencionet në bujqësi

Ky informator ka për qëllim informimin me kohë të qytetarëve, dhe grupeve tjera të interesit (OJQ, organizata fermere, fermerë, etj) për subvencionet që japin komunat Pejë, Deçan, Rahovec, Klinë dhe Istog. Këto subvencione komunat i japin kryesisht përmes Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Hidro-ekonomi, ndonjëherë edhe përmes Zyrës së kryetarit të komunës.

Kliko këtu për ta shkarkuar informatorin.