Informator za subvencije u poljoprivredi

Informator za subvencije u poljoprivredi

Peć, 12 januar- Ovaj informator ima za cilj pravovremeno informisanje građanstva kao i drugih interesnih grupa (NVO-a, farmerskih organizacija, farmera, idr.) za subvencije koje dodjeljuju opštine Peć, Dečane, Orahovac, Klina i Istok. Ove subvencije opštine dodjeljuju uglavnom posredstvom Direktorijata za Poljoprivredu, Šumarstvo i Hidro-ekonomiju, a ponekad i posredstvom kabineta opštinskog gradonačelnika.

Kliknite ovde da biste preuzeli informator