NDËRGJEGJËSIMI I PUNËTORËVE PËR TË DREJTAT E TYRE DHE REGJISTRIMI NË SINDIKATA

Organizata jo qeveritare Syri i Vizionit në kuadër të projektit "Qytetaria Aktive" mbështetur financiarisht nga Olaf Palme Internacional Center dhe SIDA-së, ka realizuar një hulumtim në Komunën e Pejës lidhur më ndërgjegjësimin e punëtorëve mbi të drejtat e tyre në punë apo si punëtor qoftë në sektorin publik dhe atë privat, si dhe regjistrimin e tyre në sindikata.

Kliko këtu për ta shkarkuar raportin.