NDËRGJEGJËSIMI I PUNËTORËVE PËR TË DREJTAT E TYRE DHE REGJISTRIMI NË SINDIKATA