AKTIVNI GRAĐANIN

Koncept aktivnog građanstva je jedan širi koncept o kom ima mnogo različitih mišljenja i formalacija.

Ono oko čega se manje ili više svi slažu i na šta mi ovde mislimo, je koncept po kom se podrazumeva angažman pojedinaca i grupa u životu i javnim pitanjima.

Postoji jedna opšta saglasnost da se aktivno građanstvo tiče obuhvatanja pojedinaca u javnom životu i pitanjima koja se mogu odraditi na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

Termin je korišten posebno na lokalnom nivou kako bi se obratili građanima koji bi se aktivno uključili u život svojih zajednica ili na tretiranju problema koji mogu dovesti do promena ili da bi pružili otpor spram neželjenih promena.

Aktivni građani su oni koji primenjuju znanja, sposobnosti i shvatanja kako bi bili u stanju da donose odluke informisanja u vezi sa svojim zajednicama i radnim mestima sa ciljem poboljšanja kvaliteta života u tim mestima.
(Ovaj sajt je stvoren od organizacije “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Aktivno Građanstvo” koji se implementira kroz finansiranje od Olof Palme Center i ima za cilj jedan opšti angažman građana Kosova kako bi bili deo donošenja odluka.)