Sastanak sa predsjednicima lokalnih savjeta za prioritete građana

Peć, 09 mart – Održan je sastanak sa predsjednicima lokalnih savjeta “Nabrajanje građanskih prioriteta za ovu godinu”, koji je održan u okviru projekta za osnaživanje Aktivnog Građanstva na Kosovu.
Na ovom sastanku je diskutovano sa predsjednicima lokalnih savjeta dal su uzeti prioriteti ili njihove potrebe od opštine u prošloj godini, kao i koji su prioriteti građanstva za ovu godinu.
Po mišljenju predsjednika ovih savjeta, investicije u njihovoj opštini nisu raspoređene i dodijeljivane na podjednak način. Na nekim mjestima se vieš investira a na drugim mjestima manje ili uopšte. Opštinske investicije nisu u skladu sa postotkom taksativnih platiša i doprinosa koji oni sačinjavaju u opštinskom budžetu.
Sastanak je organizovan u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, a koji ima za cilj razvoj aktivnog građanstva na Kosovu, a projekat se realizira već nekoliko godina u rajonu Peći i Prizrena od strane NVO-a “Syri i Vizionit” a uz podršku od organizacije Olof Palme International Center.