Aleanca për Qytetari Aktive takohet për organizimin dhe funksionimin e këshillave lokal