Prioritetiziranje problema savjeta u Orahovcu

Orahovac, 25 april – Nastavlja se naredna radionica za određivanje prioriteta lokalnih saveta što je imalo za cilj prioritetiziranje problema od strane samih predstavnika lokalnih savjeta u Orahovcu, a koja je organizirana od strane nevladine organizacije “Syri i Vizionit” u okviru projekta za razvoj aktivnog građanstva na Kosovu.

Tokom ove radionice je diskutovano i navedeno mnoštvo prioriteta zajednice kao što su: voda za piće, kanalizacija, voda za navodnjavanje poljoprivrednih imanja a što je istodobno i prioritet za razvoj porodične ekonomije, asfaltiranje puteva, izgradnja trotoara itd. Na ovoj radionici je razgovarano i zatraženo je da opština iznađe neko rješenje za status i njihovo isplaćivanje kao što su predsjednici lokalnih savjeta. Prioriteti proizašli sa ovih sastanaka u nastavku će se predstaviti kod opštinskih institucija.

Radionica je organizovana u okviru programa “Aktivno Građanstvo”, a koji je u implementaciji već nekoliko godina od strane ovdašnje NVO “Syri i Vizionit” a sa finansijskom podrškom od strane Olof Palme International Center kao i SIDA-e a usredotočen je na opštine iz regiona Peći i Prizrena.