Punëtoria e radhës për hartimin e strategjisë avokuese u mbajt në Rahovec